Simonsonteknik

Simonsontekniken är grundad av master Lynn Simonson, USA. Tekniken utgår från anatomi och varje dansares individuella kropp. Tanken är att man ska kunna anpassa dansen till sin egen kropp i stället för att tvinga in kroppen i former som inte känns naturliga, och därigenom kunna dansa utan att skada sig. När du dansar simonson får du lära dig mer om din egen kropp, anatomi, hälsosamma rörelser och får en ökad förståelse för hur kroppen arbetar. Målet är att kunna fortsätta dansa genom hela livet!

Simonson är skonsam för kroppen och lär dansaren att lyssna på sin egen kropp för att undvika skador. Vi dansar inifrån och ut!

Vi värmer upp kroppen metodiskt, övar teknik och efter det dansar vi över golvet samt lär in danskombinationer. Vi fokuserar på kroppsmedvetenhet och dansglädje. Alla är välkomna och grupperna är blandad ålder mellan 16-70 år ca.

För att få undervisa i simonson krävs att du går en certifikatsutbildning för master Lynn Simonson. Pia utbildade sig till simonsonlärare för Lynn i New York sommaren 2009 och har sedan kontinuerligt fortbildat sig inom tekniken. Du kan läsa mer om simonsontekniken på Lynns egen hemsida: www.lynnsimonson.com

Se filmklipp om simonsontekniken. I filmklippet kan du se flera av lärarna jag har studerat för: