Yoga

Yoga Skellefteå
Yoga Skellefteå

Hos Zoloz är det viryayoga du möter när du kommer på yoga. Virya är en smart yogametod som hela tiden förhåller sig till modern forskning samtidigt som den bejakar österländska traditioner. Viryan är grundad av Josephine Selander, som har mångårig erfarenhet inom yoga och naprapetn Malin Flink. Ordet virya är sanskrit och betyder kraft, energi och entusiasm – något vi försöker ge och förmedla på varje klass!

Jag är utbildad hos Nordiska Yogainstitutet och har gått grundutbildning, certifiering samt en mängd påbyggnadskurser – allt för att kunna erbjuda en yoga som passar dig! Min önskan är att stärka dig – så väl fysiskt som psykiskt – genom yogan. Vi har alltid fokus på medveten närvaro och andning som en bas i vårt yogautövande – något som kan hjälpa oss att undvika skador och få en djupare upplevelse av yogapasset.

Viryayoga är uppbyggd efter tio olika moduler: uppvärmning, solhälsningar, stående positioner, balanser, armbalanser och magstärkande övningar, höftöppnare, bakåtböjningar, framåtfällningar, avslutande positioner och savasana (avslappning), för att garantera att du får jobba igenom hela kroppen. Serierna bygger upp till slutpositionerna på ett säkert sätt och varje nivå förbereder dig för nästa. I viryayoga arbetar vi också alltid med biomekanik (hälsosamma rörelser) för att vi ska kunna yoga på ett säkert sätt, utan skador, långt upp i åldrarna. Dessutom finns alltid ett filosofiskt tema varje klass (allt från mindfulness till yoga sutras!) och ledord är ”ha roligt” eller ”kom som du är”! Alla är välkomna på virya-yogamattan.

Film om virayoga där grundaren Josephine Selander berättar vad det handlar om: