Rehabyoga

Jag har utbildat mig inom rehabyoga hos Nordiska Yogainstitutet. Jag har en grundutbildning inom viryayoga och har valt att bygga på mina kunskaper med både yogaterapi och rehabgyoga för att kunna erbjuda yoga till alla jag träffar på, oavsett eventuella skador eller sjukdomar. Jag vet att yoga har så mycket att erbjuda till oss alla, att få kontakt med sin kropp, sin andning och sitt själv. Yoga kan vara tuff och svettig, men den kan också vara mild och uppbyggande. I rehabyogan anpassar jag särskilt efter den grupp som står framför mig.

Jag har till exempel haft kurser i rehabyoga med inriktning stresshantering, grupp med patientföreningen FAMY (Skellefteåsjukan), seniorgrupper i Byske samt använt rehaben som inslag i vanliga yogaklasser. Om gruppen i rehabyoga är homogen (likartade problem) så lägger jag in övningar som är särskilt stärkande och välgörande för just denna grupp. Om gruppen däremot är heterogen (olika problem) ger jag en allmän klass där vi kan anpassa mer individuellt efter varje person samt lägga in fokus på olika stärkande delar. Syftet med klasserna är att stärka individen och upprätthålla den hälsa man har idag, samt förbättra livskvaliteten! Yogan kanske inte kan bota ditt tillstånd, men underlätta för dig i vardagen.

Inre kraft och livskvalitet

Det Nordiska Yogainstituts rehabteam har tittat på när de tagit fram programmet är hur vi, trots begränsningar, kan återupptäcka vår inre kraft. En idé som är nära sammankopplad till yogans grundfilosofi: tanken om att var och en av oss bär på en kärna av ljus och kraft. Oavsett om man gillar yogans filosofi eller ej, har vi tron på individens inneboende styrka som vår arbetshypotes i rehabyogan. Och vi vill genom att hitta tillbaka till kroppen och andningen, återigen uppleva den inre styrkan.

Flödet är uppbyggt på tio moduler och kan utföras stående, mot vägg eller på stol. Förutom att vi tar hjälp från stolar, jobbar vi med klossar, bolster, filtar och band. I den filosofiska biten handlar det i mångt och mycket om att medvetandegöra tankemönster, få en större närvaro i nuet samt att hitta stärkande attityder för att hantera livets växlingar.

Mediyoga vs. rehabyoga (några tankar från Nordiska Yogainstiutet): 

Inom sjukvården finns idag Medicinsk yoga (Mediyoga), där huvudfokus sker på verksamma andnings- och avslappningstekniker samt asanor. Positiva effekter har visats för bla. patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Läs mer om Mediyoga här.

rehabyoga ligger fokus i första hand på att med fysiska övningar, synkroniserat med andning och mindfulness stärka stöd- och rörelseapparaten och på så sätt möjliggöra för patienten att muskulärt bygga upp kroppen efter/under ett sjukdomstillstånd.

Vår övertygelse är att yogan med sina omfattande och mångfasetterade perspektiv på människan har synnerligen mycket att erbjuda inom ett rehabiliterande arbete. Och vi har utifrån det utarbetat ett rehab-yogasystem, där fokus i första hand ligger på stöd- och rörelseapparaten, i andra hand på andningstekniker och mental träning.