fbpx

Välkommen till spännande workshops med Maria Svalin på temat Eld och nektar i mars 2020.

Eld och nektar – två sidor av samma mynt. På ena sidan elden – det som utmanar, det som gör att det brinner till och på andra sidan nektar – det söta, mjuka, flödande. Som ebb och flod finns de där tillsammans, skapta för att vi ska få uppleva både det som är svårt och det som är mer flödande. 

Under helgen leder Maria dig genom både eld och nektar. En klass som är eldig och lite utmanande och en som är mer flödande och mjuk – som nektar.

Eld – Unleash your Courage

Med hjälp av en stadig grund och genom att jobba med progression i rörelserna tar vi oss tillsammans in i positioner som utmanar, stärker och lockar fram din inre krigare/krigerska. 

Vi lockar fram din inre eld, låter ditt hjärta få ta plats och där storytelling, mantra, mudras, pranayama och asana möts i en varm och glädjefylld workshop.

Fokus: Stående positioner, armbalanser och bakåtböjningar

Durga står för styrka, mod och beskydd och finns inom oss alla, som en del av din varelse. Hon är den som står där i mitten av kaos, i stormen öga med ett lätt leende på läpparna. Det är hon som stöttar och beskyddar oss när vi möter vår egen skuggsida, våra egna demoner och rädslor. Det är Durga som finns i ditt brinnande inre. 

Tid: (ca 3h)

Nektar – Spirit of Play

Med nyfikenhet rör vi oss genom ett flöde där vi utforskar olika delar av vår kropp och vårt sinne för lekfullhet. En yogapraktik som både utmanar invanda mönster och rörelser. Pulserande flöde där jorden är ditt ankare och himlen ditt segel. Storytelling, mudras, mantra, pranayama och asana vävs in i praktiken.

Fokus: Stående positioner, huvudstående och framåtfällningar. 

Krishna  – den mörka, kärleksfulla, attraktiva och magnetiska kraften inom oss. Han är den okuvliga, han som gillar att leka och utforska sin omvärld. Det är han som lockar fram ditt inre barn, han som kärleksfullt ropar på dig, med outsagda ord, genom skratt, dans, rörelse, musik och följer dig genom livets vågor. 

Tid: (ca 3h)

Maria Svalin

I sökandet efter något mer snubblade Maria över en workshop-helg med den amerikanska yogaläraren Sianna Sherman. Under helgen vävdes olika delar ihop och på insidan började en resa för Maria som skulle öppna upp nya delar av yogan men även en känsla av att hittat ett sätt att komma närmare sig själv och sin omgivning. Bland annat resulterade det i en 300 timmars yogalärarutbildning i RasaYoga med just Sianna Sherman, som är grundare av RasaYoga och också Marias lärare vidare efter utbildningen. 

RasaYoga är en yogaform där asana, mantra, mudra, pranayama, meditation vävs ihop med tantrafilosofi, shadow work, ritual och med en djup vördnad för naturen. 

Maria äger och driver Studio AnahataYoga i Nyköping en av huvudlärarna på yogalärarutbildningarna på Nordiska Yogainstitutet. Maria är certifierad Viryayogalärare, med bland annat YogaRehab som en av hennes inriktningar.